ניהול פרויקט

מצורף פירוט תהליכי העבודה מחולקים לפי שלבים
שלב א' – פעולות מקדימות
שלב ב' – פעולות ביניים
שלב ג' – פעולות ביניים
שלב ד' – סיום עבודה  
       

 תהליך פרויקט
process

שלב א' – פעולות מקדימות

פגישת הכרות עם מזמין העבודה
איסוף מידע על הפרויקט – מיקום, היקף העבודה, סוג האביזרים המתוכננים
הגדרת דרישות המתכנן מהקבלן
קבלת תכניות
לימוד התכניות
קבלת הצעות מחיר מספקים
קבלת הצעות מחיר מקבלני ביצוע (רתכים)
הכנת הצעת מחיר לכתב כמויות הפרויקט

שלב ב' - פעולות ביניים

קבלת העבודה – חתימת הסכמים עם המזמין והקבלנים
הגשת בקשה לאישורי חפירה לחברות : בזק, חב' חשמל, רשות העתיקות, חב' נפט ועוד
קבלת אישורים לתחילת העבודה מטעם המזמין

שלב ג' – פעולות ביניים
הזמנת צנרת ואביזרים לפי קצב התקדמות העבודה
ביקור באתר העבודה בכל יום, להשגחה על הנעשה בשטח
קיום קשר עם המפקח, המתכנן, המתכנן, המזמין, הספקים והקבלנים
ייעוץ מקצועי שוטף במהלך כל הפרויקט

שלב ד' – סיום עבודה
עריכת מדידות וספירת כמות העבודות שבוצעו
הכנת תכנית מדידה על ידי מודד מוסמך
עריכת חשבון לסיום הפרויקט
תשלום לקבלנים
תשלום לספקים
תחשיב רווחיות הפרויקט

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר