מד כושר סינון אוטומטי - ניטור רציף

זה מספר שנים מנסה ארגון עובדי המים לתת מענה לחסרונות הבדיקה במכשיר הידני, ולפתח מערכת אוטומטית לבדיקת פוטנציאל המים ליצירת מצבי סתימה. 

 במספר מערכות אספקה ("מקורות" במאגרי השפד"ן, אגודת המים חרוד) הותקנו מסננים דרכם מועברת ספיקת מים קבועה, וכמות השטיפות בהם משמשות מדד לאיכות המים. בתרשים 2 ניתן לראות השוואה בין מספר השטיפות ליממה במסנן כזה לבדיקת מכ"ס ידני. נראה שיש קשר ברור בין עלייה במספר השטיפות במסנן לירידה בזמן שנמדד ע"י המכשיר הידני.

graf1

 המכשיר האוטומטי מתבסס על רעיון זה, וכולל מסנן 120 מיקרון המעביר ספיקה קבועה של 3 מק"ש. המכשיר נכנס לשטיפה כשהפרש העומד מגיע ל- 5 מ', וכך בודק את המים ברציפות. המכשיר כולל בקר, המאפשר מגוון רחב של יכולות תקשורת ופיקוד (תמונה 2).

 לפיתוח זה מספר יתרונות נוספים:

  • לחיבורו נדרשים רק מתח V220 וחיבור למים.
  • ניתן לחבר את המים המשמשים לבדיקה לקו האספקה, כך שנמנע בזבוז.
  • המכשיר נפתח ונסגר במקביל למערכת אותה הוא בודק.
  • בכל שטיפה נשלחת הודעת SMS הכוללת את שעת השטיפה, והזמן שעבר מהשטיפה הקודמת.
  • הבקר אוגר את הנתונים, שולח אותם בתקשורת סלולרית או קווית למחשב, וניתן לקבלם כקובץ EXCEL.
  • המידע יכול להתקבל במספר מקומות, וכך יכול החקלאי להיות מחובר לגוף מקצועי המקבל גם הוא את המידע בזמן אמת.
  • הודעת תקלה נשלחת במידה והפרש העומד במסנן לא נעלם לאחר 3 שטיפות ברציפות.
    כאמור, היתרון העיקרי של המכשיר הוא ברציפות הבדיקה, והיכולת להשתמש בנתונים לקבלת החלטות תפעוליות. בתרשים 3 ניתן לראות תוצאות בדיקה במהלך יממה במאגר שהיתה בו אוכלוסייה צפופה של זואופלנקטון. הפעילות המשתנה של גורם סתימה זה גורמת לשינויים מהירים באיכות המים, הנראים בבירור בשינויים במשך הזמן שעובר בין השטיפות. מידע כזה יכול לאפשר קבלת החלטות, שיכולות להתבצע ע"י מערכת פיקוד, לגבי מועדי ההשקיה.

 graf2

 המכשיר נמצא בשימוש כבר בעונת ההשקיה הנוכחית. בכוונת ארגון עובדי המים לאפשר קשר בין יחידות שירכשו או יושכרו לחקלאים, למרכז שימצא בארגון עובדי המים. בצורה זו יתקיים קשר רציף עם גורם מקצועי, ונחסכים עלויות וזמן הכרוכים בהגעה לשטח.

כיווני פיתוח:
המכשיר שפותח עדיין לא מאפשר את זיהוי גורמי הסתימה. יחידות הכוללות יכולת צילום דיגיטלי נמצאות כעת בפיתוח, וזאת במטרה לאפשר את זיהוי גורמי הסתימה. כן נבדקים כיווני פיתוח הקשורים לביטחון מים, וכיוונים המשלבים את מד-כושר-הסינון האוטומטי עם מבחנים ביולוגיים.

 edizeev

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר