מד כושר סינון

מצבי סתימה במערכות השקיה, ובעיקר מערכות המשקות בקולחים בטפטוף, גורמים לבעיות קשות. הבעיות מתבטאות בסתימת מסננים, מערכות הולכה וטפטפות, הגורמים להשקיה לא אחידה ולמחסור במים לגידול. היווצרות גורמי סתימה היא תוצאה של אינטראקציה בין איכות המים לתנאי הסביבה,

ופעמים רבות היא קשה לחיזוי ולבדיקה ע"י פרמטרים מקובלים של איכות מים. כאמור, גורמי סתימה הם תופעה נפוצה במערכות המשקות בקולחים, והתרחבות השימוש בקולחים יצר צורך ליצירת מדד לרמת גורמי הסתימה במי ההשקיה.

מד כושר סינון:
מד-כושר-הסינון (מכ"ס) שפותח ע"י ארגון עובדי המים בא לתת מענה לצורך להגדיר את הפוטנציאל הקיים במים ליצירת מצבי סתימה. המכשיר מעביר מים בספיקה קבועה דרך רשת סינון, ומודד את הזמן העובר עד שנוצר על הרשת הפסד עומד של 3 מ' (תרשים 1).

NEW02

כן ניתן לבדוק את גורמי הסתימה המצטברים על הרשת במהלך הבדיקה, ולטפל במערכת בהתאם לממצאים.
נמצא קשר ישיר בין תוצאות הבדיקות המתבצעות ע"י מד כושר הסינון לנוכחות גורמי סתימה במים, ובדיקות המתבצעות במכשיר הקיים משמשות כבר מספר שנים מדד אמין לאיכות המים. מאות יחידות נרכשו ונמצאות בשימוש ע"י "מקורות", אגודות מים, מפעלי תעשיה וגופים חקלאיים (תמונה 1).

תמונה 1. בדיקת איכות מי השקיה ע"י מד-כושר סינון

machs 02

למדידת כושר הסינון ע"י המכשיר הקיים יש מספר יתרונות:
שימוש במשתנה יחיד, הזמן, להגדרה של התאמת המים להשקיה.
קבלת מידע לגבי מדדים באיכות המים שאינם מתגלים בבדיקות מעבדה רגילות.
הבדיקה וקבלת התוצאות מתבצעים בזמן אמת.
קבלת מידע על הסיבות לאיכות הטכנית הנבדקת.
תוצאות הבדיקה בשיטה זו משמעות רבה, והיא אף הוכנסה לתקן הנבנה לאיכות מי השקיה. עם זאת, יש לשיטת הבדיקה גם מספר חסרונות:
הבדיקה מתבצעת בצורה ידנית, ומחייבת נוכחות בשטח.
הבדיקה אקראית ואינה רציפה. מסיבה זו לא ניתן לעקוב אחר שינויים המתרחשים בין הבדיקות.
חסרונות אלו גורמים לכך שקשה לשלב את המכשיר במערכות פיקוד של חקלאות מודרנית ןאינטנסיבית.מד כושר סינון (מכ"ס)
מיועד לספקי מים ולאנשי מערכות מים והשקיה

המכ"ס מתאים למטרות הבאות:

1. קביעת איכות המים לפני סינון לצורך קבלת החלטות על סוג ורמת איכות הסינון הנדרש
2. בדיקת המים אחרי המסנן לצורך בדיקת יעילות הסינון ואיתור תקלות במערכת
3. אבחון שינויים באיכות המים
4. זיהוי גורמי הסתימה

מד כושר סינון פותח במטרה לאפשר דירוג איכות המים להשקיה בצורה אחידה. המכשיר כולל רשתות סינון בגודל נבחר, דרכם עוברת ספיקה של 10 ל'/דקה הנקבעת על-ידי ווסת ספיקה. עקב הצטברויות של לכלוך על פני הרשת נוצר מפל לחץ של 3 מ' על פני הרשת. משך זמן היוצרות מפל הלחץ מהווה את המדד לאיכות מי השתיה.

מבנה המכשיר

המכ"ס בנוי משני חלקים עיקריים הקשורים בניהם באמצעות צינורית לחץ.

1. דוגם – יחידה בה משולבים רשת הסינון וווסת הספיקה, אשר דרכם זורמים המים הנבדקים. כמות המים הזורמים דרך הדוגם מווסתת לספיקה קבועה של 10 ל'/דקה על-ידי ווסת הספיקה. רשת הסינון ניתנת להחלפה ולניקוי.

2. יחידת בקרה – היחידה כוללת מד זמן דיגיטלי, מד לחץ כניסה ומד לחץ הפרשי. יחידה זו מחוברת לדוגם.
היחידה מחוברת לדוגם ומודדת את הזמן הדרוש להיווצרות סתימה חלקית על רשת הסינון בדוגם, עם מפל לחץ של 3 מטר.

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר