בדיקות מעבדה

בדיקות מעבדה

ארגון מפעיל מעבדות שקיבלו את הכרת משרד הבריאות לבדיקות שפכים וקולחים. במסגרת זו ניתנים שירותי מעבדה למכוני טיהור שפכים וללקוחות הארגון בהתאם לצרכיהם ולדרישותיהם.

                                                                                                    bdikatmabada

 

פרטי קשר: גרסיאלה ויגרובסקי נייד   050-3009322 דואר אלקטרוני lab@iwwa.co.il