תכנון תשתיות

תכנון תשתיות

בארגון מדור הנדסי המורכב ממהנדסים והנדסאים עתירי ניסיון המספקים שירותי תכנון בתחומים בישובים הכפריים וברשויות המוניציפאליות בתחומים הבאים

פרטי קשר: רונית שרון -  טל' 09-7903448 דואר אלקטרוני design4@iwwa.co.il