מצורף פירוט תהליכי העבודה מחולקים לפי שלבים
שלב א' – פעולות מקדימות
שלב ב' – פעולות ביניים
שלב ג' – פעולות ביניים
שלב ד' – סיום עבודה  
       

(הועתק מאתר רשות המים)
נוהל מעבר להקצאה הביתית על-פי הצריכה בפועל בהתיישבות המתוכננת