משולחן הרגולציה - אסדרה,וויסות, תקנות ועוד

דגשים בנושא ניוד הקצאה 2020

תיקון מפת שיוך הרשויות המקומיות לקבוצות חברות אזוריות

הקלה בתשלומי המים