זה מספר שנים מנסה ארגון עובדי המים לתת מענה לחסרונות הבדיקה במכשיר הידני, ולפתח מערכת אוטומטית לבדיקת פוטנציאל המים ליצירת מצבי סתימה. 

מצבי סתימה במערכות השקיה, ובעיקר מערכות המשקות בקולחים בטפטוף, גורמים לבעיות קשות. הבעיות מתבטאות בסתימת מסננים, מערכות הולכה וטפטפות, הגורמים להשקיה לא אחידה ולמחסור במים לגידול. היווצרות גורמי סתימה היא תוצאה של אינטראקציה בין איכות המים לתנאי הסביבה,