מדור תכנון

המדור מספק פתרונות תכנוניים בהתאם לדרישת הלקוחות, תוך הסתייעות ושיתוף מומחים מתוך הארגון בתחומי: חשמל,אוטומציה ובקרה, משאבות ומכוני שאיבה, צנרת ואביזרי סינון, איכות מים והנדסת סביבה.

בעת הצורך, המדור נעזר בייעוץ חיצוני כמו יועצי קרקע, הגנה קטודית ועוד.

תכנון ושדרוג

 • תכנון כללי ומפורט של מערכות אספקת מים לצריכה ביתית וחקלאית
 • תכנון מערכות פינוי והולכת שפכים
 • תכנון מאגרי מים ומכונים לטיהור שפכים (מט"ש)
 • תכנון מערכות להשבת קולחין והשקיה במים מושבים ומי שפד"ן
 • תכנון לשיקום ושדרוג קווי מים ומפרטים לחקלאות
 • תכנון סכמות ספיקות ולחצים בקווי מים ופותר רשת
 • הפרדת רשתות במגזר הכפרי
 • יעילות באספקת מים וחסכון באנרגיה
 • תכנון מערכות מדי מים לקריאה מרחוק
 • תכנון מערכות שאיבת מים
 • תכנון ניקוז של אתרי סילוק פסולת
 • תכנון מערכות ניקוז סביבתי , עירוני, חקלאי
 • תכנון ופיתוח מערכות שאיבה למחזור מי דשן ולמים מושבים לגינון
 • תכנון שימוש במים מושבים להשקיית גינון והצעות לתכנון אדריכלי של הנוף בצמחיה חסכנית במים
 • תכנון מתקן להפרדת מוצקים ברפתות ואספקת נספח סניטרי

פיקוח והגשת תכניות

 • פיקוח עליון על ביצוע תכניות לשיקום והנחת קווי מים ומפרטים לחקלאות
 • פיקוח על מאגרי מים - בדיקת המאגר וכתיבת דו"ח והמלצות לטיפול ובדיקה חוזרת לאחר תיקון הליקויים
 • הכנת תכניות תב"ע (תוכנית בניין עירונית ) לישובים למען קבלת היתרי בניה להרחבות, למבני רפת, בריכות שחייה וכו'.
 • הגשת תכניות של החלפת צנרת , הסבת מדי מים לקריאה מרחוק ועוד לשיפוט ברשות המים, משרד החקלאות ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית

סקרים ומיפוי

 • ביצוע תסקירי השפעה על הסביבה כגון: סקר מי שתייה ביתיים, סקר השקייה לחקלאות ומיפוי קווי מים לישוב הכפרי ולרשויות המוניציפאליות.
תכנוןs

יתרון יחסי – מה יש לנו ואין לאחרים ?!

 • פתרונות ייחודיים לעומס אורגני במערכות הטיפול בשפכים חקלאיים
 • ידע רב וניסיון רב שנים במערכות צנרת לסוגיהן
 • מומחיות איטום מאגרים
 • "שומרים על הירוק"

עובדי המדור משה רביד בוגר הטכניון להנדסה חקלאית וכן צוות הנדסאים ושרטטים
בתחומי הנדסת בניין, תכנון נוף והנדסה כימית .

פרויקטים

שאיבה שנייה – עריכת תיק הגשה לרשות המים לשם החזר כספי עבור שאיבה שנייה לרשות המים.
כולל: פענוח הנדסי של הובלת מים לאחר פתיחת בוסטר נוסף לשם שאיבה שנייה, חישובי האנרגיה המושקעת והעמדת הנתונים במודל נורמטיבי לשם שיערוך גובה ההחזר הכספי ללקוח.

סקר בקרת תחזוקת מאגרים- אישור מכסות המים לשנת 2009 על-ידי רשות המים מותנה בביצוע סקר בהתאם להנחיות הרשות.
כולל: בדיקות, הפקת דו"ח מקיף ללקוח הכולל המלצות לתיקון הליקויים , בדיקה חוזרת והפקת דו"ח סופי המיועד לרשות המים.

"שומרים על הירוק" – השקיית גינון במים מושבים, שדרוג מערך ההשקיה הגנני ותכנון נוף אדריכלי הכולל סוגי צמחיה חסכנית במים.


 

מנהל המדור - יואב שקלר

נייד:  054-5988302 דוא"ל: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..il

 

הדפסה שמירה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

A new image please!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר