מדור משאבות ואוטומציה

מדור משאבות ואוטומציה

תחום מערכות המים עבר בעשור האחרון שינויים מהותיים, הכוללים שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, עלייה בהתקנת מז"חים (מונעי זרימה חוזרת), בנייה והקמה של מאגרים ומעבר להשקיה במי קולחין, שינוי בציוד ההשקיה, מעבר מהשקיה בהמטרה להשקיה בטפטוף.

שינויים אלה, לצד העלייה במחירי האנרגיה והמעבר למחיר האנרגיה לפי תעו"ז מחייבים שליטה טובה יותר ורישום נתוני עבודת מערכות המים וצורך הולך וגובר בטיפול מקצועי ומתאים במערכות שאיבה והגברה והבקרה עליהן.
מערכות הבקרה, מתפתחות בקצב מהיר ומאפשרות: שליטה טובה מקרוב ומרחוק. רישום היסטוריה ממוינת לפי דרישה. התראות והפעלות ממחשב וטלפון, והיד עוד נטויה.
המדור מספק שירותים ליחידים, תאגידי מים, אגודות מים ולחברי הארגון בפריסה ארצית.

השירותים הניתנים מרמת המשאבה הבודדת ועד למכונים גדולים ומורכבים כוללים

משאבות ואוטומציהs

יתרון יחסי – מה יש לנו ואין לאחרים?!

  • הכרה והבנה לצורכי ההשקיה ואספקת המים לאביזר המשקה ולצרכן הקצה
  • הכרת מערכות הידראוליות ודרך פעולתן
  • הכרת מערכות החשמל על כל ורכיביהן
  • הכרת פעולת ותפקוד המשאבות
  • שילוב נכון של כל המערכות ביחד.

חלק מהפרויקטים בהם טיפל המדור

בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה
על פי תקנות "מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה) התשס"ד -2004 "של משרד האנרגיה והמים כל מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש ומעלה חייב בבדיקת יעילות פעם ב-30 חודש או לאחר 7,500 שעות עבודה.
המדור מבצע בדיקות יעילות למעלה מ-50 שנה.
בסיומה של הבדיקה מופק דו"ח המלצות, שמועבר למשרד האנרגיה והמים.


tal rodity

 

מנהל המדור - טל רודיטי

נייד:  050-3750671  דוא"ל: taliris@iwwa.co.il