לאחרונה פנו אלינו מספר צרכנים העושים שימוש במים לגינון הציבורי, ברשויות המקומיות ובהתיישבות הכפרית המתכננת לקבלת הבהרות בנושא זה, במצב הקיים ולאור תיקון 27 לחוק המים.
ארגון עובדי המים פנה לעו"ד לילך רזניק בכדי לקבל את התייחסותה לסוגיית הקצאת המים ותעריפי המים לנוי הציבורי.
להלן נקודות מרכזיות בחוות הדעת המלאה:

• הבהרה - מי הרשות הזכאית לתעריפי מים מופחתים לנוי הציבורי ומי לא
• נוהל הגשת הבקשה לתעריפים מופחתים לנוי הציבורי
• הקשר בין תעריפי המים לצרכנים הסופיים ברשות ותעריפי המים המופחתים לנוי הציבורי
• סוגיית הקצאת המים לנוי הציבור - האם יש הקצאה של כמות? האם ההקצאה היא תעריפית
בלבד?
• מהו המבנה הרגולטיבי החדש לאור תיקון 27 לחוק המים ומיקומה ומעמדה של חברת מקורות כספק יחיד (סוגיה שלא נבחנה משפטית עד כה).
לחוות הדעת המלאה – לחצו כאן

רשות המים קוראת לצרכנים לקצר מקלחות בשתי דקות

אחר חמש שנות בצורת רצופות וצפי לנוספות, צפויים קיצוצים משמעותיים בממכסות המים לשתייה וכתוצאה מכך הראשונים להיפגע יהיו שטחי הנוי הציבורי ברשויות המוניציפליות ובמגזר הכפרי.
כדי להתמודד עם ייבוש הגנים הציבוריים ושטחי הנוי, ארגון עובדי המים פיתח מודל תכנוני שיאפשר צימצום של עד 30% מצריכת המים לגינון.

לאורך כל ההיסטוריה של כדור הארץ, לשינויים אקלימיים יש השפעה מכרעת על התפתחות החיים עליו. התהליכים הם איטיים, ארוכי טווח ובמגמת התעצמות.
לשינויים הללו שחלקם אוניברסליים וחלקם אזוריים, משמעות רבה על אורחות חיינו, פרנסתנו, בריאותנו, הסביבה בא אנו חיים ועוד.
על פי הצפי, אנו אמורים לחוות שנה חמישית של בצורת. לא רק רצף השנים עומד במרכז הדאגה אלה גם עוצמת הבצורת.
לעיונכם מצגת המבטאת את אותם תהליכי השתנות אקלימית ומשמעותה למשק המים האזורי בכלל ולארצנו בפרט.
תוכן המצגת מביא לידי ביטוי את הצורך לתת מענה ופתרונות לכלל משק המים הארצי בדגש על אגן היקוות הכנרת ומקורות הירדן.
המצאות המתווה תביא, בהכרח, את הממונים על משק המים לתת פתרונות למצב החדש.
עלות הפתרונות גבוהה ביותר והמשמעות היא השקעה גדולה הנדרשת לכך.
זו סוגיה מהותית לה נדרשים קברניטי משק המים.
לעיונכם.

איתן ישראלי

במצגת המלאה ניתן לצפות במצגות להורדה

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר