יקור מי שתייה

רק ההתחלה? מחיר המים לבית יעלה בכ-3%
"על רקע השקעות הענק בתשתיות לתיקון נזקי הבצורת": רשות המים הודיעה על העלאת מחיר המים מינואר 2019 - בכפוף לשימוע