הסכם פשרה בעתירה לבג"ץ

הסכם פשרה בעתירה לבג''ץ:

תעריפי המים למגזר הכפרי יופחתו