איכות מים

 

מדור איכות מים בארגון מפעיל מעבדה לבדיקות שפכים וקולחים. מטפל ומפתח אמצעים לבדיקות איכות מי שתייה והשקיה, מי קולחין ושפכים, מי מאגרים, בארות ועוד.eichutmaim

 המעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות וזכתה לאחרונה בתו התקן הבינלאומי לניהול iso 9001 .                                                                                            

בנוסף, המדור מבצע סקרים סביבתיים באתרים בהם קיים חשד לזיהום תעשייתי או חקלאי, סקרים הידרולוגיים וסקרי שפכים.

הטיפול באיכות המים מתבצע בשלוש רמות: