סיור- הקו החמישי לירושלים שנערך ב- 29/11/2016

בתאריך 29/11/2016 קיים ארגון עובדי המים סיור מקצועי

בנושא -הכרת אספקת המים לירושלים
עבר, הווה, עתיד

 

אתרי הסיור:

     kav5jerusalem 29 11 2016

  

  

  

    

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיתן ישראלי:

בטלפון:   050-3750672

במייל:iwwa@iwwa.co.il
או באמצעות אתר זה