מידעון מרץ 2018


 חג הפסח חג האביב, עומד בפתח ומסמן את תחילתה של עונת הצמיחה והלבלוב ומביא עמו תקוות והתחדשות.

 

 

mancal2017

 חברים יקרים,

חג הפסח חג האביב, עומד בפתח ומסמן את תחילתה של עונת הצמיחה והלבלוב ומביא עמו תקוות והתחדשות.
לצערנו גם השנה, מביא עמו האביב חשש גדול לגורלה של החקלאות בישראל ולא רק לה.
משאב המים היקר הולך ומצטמצם ומדי שנה הופכת המשימה של חלוקת המשאב הזה בין הצרכנים השונים לקשה יותר ויותר. כתמיד, כאשר השמיכה קצרה, מנסה כל צד למשוך אותו עוד קצת לכיוונו.

אין עוררין על כך שהמטרות כולן חשובות. כולנו מכירים את מצוקת המים במדינות השכנות וחוששים להגיע למצב שבו גם אנו נידרש לקצוב את מי השתייה לצרכנים. מנגד, פגיעה נוספת בכמות ורציפות אספקת המים להשקיה החקלאית עלולה להיות המסמר האחרון בחקלאות הישראלית ולסכן את יכולתנו לספק לעצמנו תוצרת חקלאית, בשגרה ובחירום ולהחזיק בשטחים החיוניים לאורך הגבולות. כמובן, שיש להביא בחשבון את השמירה על איכות הסביבה ועל רמת המים במאגרים ובאקוויפרים שעלולה לרדת עד לסכנת זיהום יתרות המים שלנו לשנים רבות.

כיצד עושים את החלוקה הזו? אין לי תשובות טובות, אולם מדינת ישראל בזכות פרויקט ההתפלה מסוגלת כיום לספק לעצמה את צרכי המים וראוי שקובעי המדיניות בבואם לגבש את אופן ניהול משק המים הישראלי בשנים הבאות, יתייחסו באותה רמת חשיבות למכלול הדרישות ולא יתפתו חלילה לפתרון הקל ביותר שהוא לוותר על צרכן זה או על אחר.

ולסיום ארגון עובדי המים מאחל פסח שמח וחג אביב מהנה לכם ולבני ביתכם.

 

 

שלכם,
ארז וייסמן