מפעל השפדן

ארגון עובדי המים מקיים כל שנה מספר סיורים מקצועיים המשלבים הכרה ולימוד של משק המים הארצי וההיסטוריה של מדינת ישראל בהיבטים שונים ובדגש על המים ומשמעותם הלאומית וההיסטורית.

 במסגרת זו, קיים ארגון עובדי המים ב- 6.11.2017 סיור לאורך קווי אספקת המים של השפד"ן למרחבי דרום הארץ בואכה צפון הנגב, במטרה ללמוד ולהכיר מפעל אדיר זה תוך דגש על הסוגיות הכרוכות באספקת המים.
את הסיור הוביל אבי מיגמי (א.מ. משאבי מים בע"מ), ששימש בעבר כמהנדס אספקת המים הראשי של חברת מקורות, בשיתוף ארגון עובדי המים.
מפעל השפד"ן מנוהל ומתוחזק על ידי חברת מקורות. סיור זה נעשה בסיוע ובשיתוף מרחב דרום של חברת מקורות ועל כך אנו מודים לאנשי מקורות ולחברת מקורות מקרב לב על האפשרות להכיר את מפעל השפד"ן ופועלה של החברה.
כחלק מפעילות ארגון עובדי המים להעמקת הידע והכרת משק המים הארצי, אנו מצרפים מצגת של מפעל השפד"ן.
תודות לאבי מיגמי על הובלת הסיור ולמשתתפי הסיור.

אנו מזמינים את כלל הציבור אנשי המים להצטרף ולהשתתף בסיורים הבאים.

בברכה,

איתן ישראלי